Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong nước cho các dòng sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường. Giúp người tiêu dùng Việt Nam thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa độc hại và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

Sứ mệnh

Cung cấp giải pháp xanh cho bao bì dùng một lần là các sản phẩm làm phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường. Chung tay cùng cộng đồng và xã hội trong việc giảm thiểu ô nhiễm trắng.

Hotline
Hotline:
0909 438 000